Sự Thật Chứng Khoán posted a status
23 Dic, 2021
Đòn bẩy tài chính là thuật ngữ quen thuộc trong tài chính giúp các doanh nghiệp tính được hiệu quả nguồn vốn đi vay. Vậy đòn bẩy tài chính là gì? Cách tính và khi nào nên sử dụng đòn bẩy tài chính? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết: https://suthatchungkhoan.com/don-bay-tai-chinh/
#donbaytaichinhlagi #suthatchungkhoan
Đòn bẩy tài chính là gì? Công thức tính? Khi nào nên sử dụng?
Đòn bẩy tài chính là cách sử dụng nguồn vốn đi vay nợ để gia tăng lợi nhuận trên vốn của chủ sở hữu hay thu nhập trên một cổ phần thường.

Per aggiungere dei commenti, devi essere membro di Godry Social Shopping!

Join Godry Social Shopping