Sự Thật Chứng Khoán posted a status
24 Dic, 2021
Gross Margin hay còn gọi là biên lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận gộp. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của một doanh nghiệp. Để giúp mọi người hiểu rõ Gross Margin là gì? Cách tính biên lợi nhuận gộp như thế nào? Suthatchungkhoan sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về chỉ số này thông qua bài viết https://suthatchungkhoan.com/gross-margin-la-gi/
#grossmarginlagi #bienloinhuangop #suthatchungkhoan
Biên lợi nhuận gộp Gross Margin là gì? Cách Tính? Bao nhiêu là tốt?
Biên lợi nhuận gộp (gross margin) là thông số đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Xem chi tiết gross margin là gì trong bài viết...

Per aggiungere dei commenti, devi essere membro di Godry Social Shopping!

Join Godry Social Shopping