Sự Thật Chứng Khoán posted a status
27 Dic, 2021
WACC là gì? Công thức tính & ý nghĩa của chỉ số WACC
Nguồn vốn được chia thành rất nhiều các loại khác nhau như Cổ phiếu, Trái phiếu, Vốn vay… Để có thể nắm bắt được từng loại vốn được sử dụng theo tỷ trọng như thế nào trên tổng nguồn vốn, người ta sẽ dựa theo kết quả của việc tính toán chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC). Vậy WACC là gì? Cách tính WACC như thế nào? Mời bạn tìm hiểu chi tiết trong bài viết https://suthatchungkhoan.com/wacc-la-gi/
#wacclagi #suthatchungkhoan
WACC là gì? Công thức tính & ý nghĩa của chỉ số WACC
WACC là gì? Chỉ số WACC được hiểu là chi phí sử dụng vốn bình quân. Đây là chỉ số quan trọng giúp nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp đưa ra quyết định đầ…

Per aggiungere dei commenti, devi essere membro di Godry Social Shopping!

Join Godry Social Shopping