Sự Thật Chứng Khoán posted a status
4 Gen
ROS là gì? Cách tính và ứng dụng (CHI TIẾT)
Return On Sales (ROS) https://suthatchungkhoan.com/ros-la-gi/ là chỉ số kinh tế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực kinh tế. Chỉ số ROS thể hiện sức mạnh tài chính của doanh nghiệp được sử dụng cho phân tích cơ bản hỗ trợ cùng các chỉ số ROA, ROE giúp nhà đầu tư có thể đánh giá đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai hỗ trợ việc mua bán cho nhà đầu tư. Vậy bạn đã thực sự có sự hiểu biết về chỉ số ROS là gì chưa? Giá trị ROS bao nhiêu là phù hợp? Tất cả đều sẽ được giải đáp trong bài viết.
#roslagi #suthatchungkhoan
ROS là gì? Cách tính và ứng dụng (CHI TIẾT)
ROS (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu) là chỉ số thể hiện 1 đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra ra bao nhiêu đồn…

Per aggiungere dei commenti, devi essere membro di Godry Social Shopping!

Join Godry Social Shopping