Vui App posted a status
16 Gen
https://vuiapp.vn
vuiapp.vn - Vui App là ứng dụng kết nối với doanh nghiệp để chi lương linh hoạt, theo nhu cầu cho người lao động với phương châm "Doanh nghiệp Khoẻ, Người lao động Vui" #vuiapp #chiluonglinhhoat #ungdungvui
Địa chỉ: Tầng 7, Capital Building, 58 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 100000
SĐT: 0976884277
VuiApp
Vui App là ứng dụng kết nối với doanh nghiệp để chi lương linh hoạt, theo nhu cầu cho người lao động với phương châm "Doanh nghiệp Khoẻ, Người lao độ…

Per aggiungere dei commenti, devi essere membro di Godry Social Shopping!

Join Godry Social Shopping