Sự Thật Chứng Khoán posted a status
27 Gen
Chỉ số NPV (Net Present Value) là gì? Lý giải mối quan hệ giữa NPV và IRR
Giá trị hiện tại ròng (NPV) https://suthatchungkhoan.com/npv-la-gi/ là giá trị của các dòng tiền tương lai so với các khoản đầu tư ban đầu. Đây là phương pháp được sử dụng để phân tích tài chính nhằm xác định tính khả thi của việc đầu tư vào một dự án hoặc một doanh nghiệp. Bài viết dưới đây suthatchungkhoan sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn NPV là gì? Công thức tính NPV và một số lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ số tài chính này. Mời bạn cùng theo dõi:
#npvlagi #suthatchungkhoan
Chỉ số NPV là gì? Lý giải mối quan hệ giữa NPV và IRR
Chỉ số NPV nghĩa là giá trị hiện tại ròng, bao gồm giá trị của các dòng tiền dự kiến, được chiết khấu cho đến thời điểm hiện tại theo một tỉ suất vốn…

Per aggiungere dei commenti, devi essere membro di Godry Social Shopping!

Join Godry Social Shopping